fbpx

Portfolio Tag: คย็องจู

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple) เมือง คย็องจู (Gyeongju) ยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชิลลา

การเดินทาง ปูซาน เคียงจู

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

คำว่า "พุลกุกซา" นั้น หมายถึง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 528 ปีที่พุทธศาสนาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยราชวงศ์ชิลลา (Silla) ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมือง คย็องจู หรือ เคียงจู (Gyeongju) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do)  และได้รับการบันทึกจาก องค์การ UNESCO ในปีค.ศ.1995ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

วัดถ้ำซอคคูรัม เมือง เคียงจู

วัดถ้ำซอคคูรัม (Seokguram Grotto) เมือง คย็องจู (Gyeongju) ยุคทองของพุทธศาสนา ใน อาณาจักรชิลลา

วัดถ้ำซอคคูรัม (Seokguram Grotto) และ วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple) เป็นวัดพุทธศาสนาโบราณของ เกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์สห Silla มรดกทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาอย่างสูงและงานฝีมือที่สร้างสรรค์ของชาวซิลลา โดยเฉพาะงานแกะสลักที่ยังคงเป็นหลักฐานอยู่ใน วัดซอคคูรัม และ วัดพุลกุกซา

Read more