fbpx

Portfolio Tag: จุดชมวิว สิงคโปร์

The Pinnacle @ Duxton จุดชมวิวชั้น 50

จุดชมวิว สิงคโปร์ รีวิว The Pinnacle @ Duxton

เที่ยวสิงคโปร์ นั่งเล่น กินลม ชมวิว บนชั้น 50 The Pinnacle @ Duxton จุดชมวิว สิงคโปร์

The Pinnacle @ Duxton เที่ยวสิงคโปร์ : ตึก The Pinnacle @ Duxton สิงคโปร์ เป็น แฟลตของรัฐบาล สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 ตึกนี้เป็นหน้าเป็นตาให้สิงคโปร์มากที่สุดในยุคนั้น และกวาดรางวัลด้านการออกแบบมามากมายหลายสถาบัน ตึกนี้เป็นตึกที่พักอาศัย แต่บุคคลภายนอกสามารถขึ้นไปชม วิวสวยของสิงค์โปร์...
Read more