fbpx

Portfolio Tag: ที่พักไทเป

ที่พัก ไทเป : Ximen Airline Hotel

รีวิว ที่พัก ซีเหมินติง

โรงแรม Ximen Airline Hotel เริ่มต้น 1,350 บาท ย่าน ซีเหมินติง ราคาประหยัด ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง

ซีเหมินติง ถนนคนเดินและย่านช๊อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน คึกคักตั้งแต่เที่ยง เรื่อยไปถึงเที่ยงคืน มีโรงแรมดีๆ ราคาไม่แพงเกิดขึ้นมากมาย