fbpx

Portfolio Tag: บุฟเฟ่ต์ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ

เอี่ยวไถ่ บุฟเฟ่ต์ สุกี้โบราณ : โปรลับ บุฟเฟ่ต์ 699.-

เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ เดอะคริสตัลเอสบี ราชพฤกษ์ : รีวิว โปรลับ บุฟเฟ่ต์ 699.- & 899.- บุฟเฟ่ต์ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ

เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ เดอะคริสตัลเอสบี ราชพฤกษ์

ตำนาน สุกี้โบราณ ให้บริการความอร่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ที่โรงหนังเฉลิมนคร คลองถมเก่า ส่งต่อความอร่อยมาจนถึงทายาทรุ่นที่ 3  พร้อมวัตถุดิบที่สดใหม่ และเป็นความอร่อยที่บอกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  

บุฟเฟ่ต์ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ เมนูจัดเต็มสุดคุ้ม มีที่ เดอะคริสตัลเอสบี ราชพฤกษ์ เท่านั้น

  [alert_box style="message" close="no"] Read more