Portfolio Tag: บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ

เที่ยวเมืองน่าน : บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ

บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ "บ่อเกลือโบราณบ้านบ่อหลวง. อำเภอบ่อเกลือ อยู่ไม่ไกลจาก บ่อเกลือวิวรีสอร์ท เดิมเรียกว่า "เมืองบ่อ" เพราะในอดีตเมืองนี้มีบ่อเกลือสินเธาว์ มากถึง 7 บ่อ คือ บ่อหลวง บ่อหยวก บ่อเวร บ่อน่าน บ่อกิน บ่อแคะ และบ่อเจ้า แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2 บ่อเท่านั้น เรียกว่าบ่อเกลือเหนือ และบ่อเกลือใต้ บ่อเกลือแห่งนี้อยู่ใกล้ บ่อเกลือวิวรีสอร์ท ขับรถไม่ถึง 5 นาทีก็มาถึง หลังจากที่จอดรถก็เห็นคุณลุงกำลังต้มเกลือ ลุงเด้ง ป้าไก่ ก็ได้เข้าไปสอบถามว่า ลุงเด้ง : "ทำไมที่น่านถึงมีบ่อน้ำเกลือ อยู่ห่างทะเลตั้ง 5-6 ร้อยกิโลเมตร?" คุณลุง : "ลุงก็ไม่รู้เหมือนกัน... เค้าบอกกันว่าที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็น... ทะเล" ลุงเด้ง : "เมื่อก่อนน่านเป็นทะเล???" เกิดอาการ งง ชั่วขณะ... คุณลุง : "ลุงจะให้ชิมเกลือ... เค็มมั๊ยละ...
Read more