fbpx

Portfolio Tag: พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

การแสดง 24 Martial Arts Performance เมืองซูวอน (ชมฟรี)

24 Martial Arts Performance การแสดงศิลปะการต่อสู้ ด้วยอาวุธนานาชนิด ไม่เสียค่าเข้าชม จัดขึ้นที่ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง 24 Martial Arts Performance เที่ยวซูวอน สถานที่ท่องเที่ยว สำคัญของเมืองนี้คือ พระราชวังฮวาซองแฮงกุง (Hwaseong Gaenggung) ตั้งอยู่ในเขต ป้อมฮวาซอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์ชองโจ (Temporary Palace)