Portfolio Tag: ยู รีสอร์ท

U Chiang Mai รีสอร์ทสไตล์ล้านนาร่วมสมัย

60เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ อดีตเป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา เมืองเก่าแก่มีประวัติสืบทอดยาวนาน ผู้คนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใส มีความหลากหลายในวัฒนธรรม

U Chiang Mai (โรงแรม ยู เชียงใหม่) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านประตูท่าแพ ใจกลางถนนคนเดินเย็นวันอาทิตย์ หรือถนนคนเดินท่าแพ[spacer]

58เที่ยวเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้ ลุงเด้งป้าไก่ใช้บริการของ BUDGET  เพราะเรามากัน 4 วัน 3 คืน เช่ารถขับเองสะดวกกว่า จะเดินทางออกนอกเมือง จะขึ้นภูขึ้นดอย ก็ไม่มีปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญที่ https://www.budget.co.th/default.aspx [spacer] Read more