fbpx

Portfolio Tag: ร้านอาหาร ชลบุรี

กล่องแสนศุข : ย่านนิคมอมตะ ชลบุรี

รีวิว กล่องแสนศุข นิคมอมตะ The Amatatian Resterland ชลบุรี

กล่องแสนศุข (The Amatatian Resterland)

กล่องแสนศุขรีวิว กล่องแสนศุข : เพื่อนๆ คนกรุงเทพ ที่จะขับรถไปเที่ยว ชลบุรี บางแสน พัทยา ถ้ามีโอกาส ลุงเด้งป้าไก่ แนะนำให้ไปลองชิม ร้าน กล่องแสนศุข นิคมอมตะ ( The Amatatian Resterland ) อยู่ ถนนศุขประยูร ชลบุรี เยื้องศูนย์โตโยต้า GND ชลบุรี ตกแต่งสวย นั่งสบาย เป็นกันเอง  ใกล้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร...

Read more