fbpx

Portfolio Tag: วัดสิงคโปร์

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

รีวิว วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ : การเดินทาง วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

Buddha Tooth Relic Temple พาชม วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ รีวิว วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ เป็นที่ประดิษฐานของพระทันตธาตุ หรือ ฟัน ของพระพุทธเจ้า จึงเป็นที่มาของชื่อวัด ที่เราเรียกกันว่า วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2007 สถาปัตยกรรมตามแบบของราชวงศ์ถัง ว่ากันว่า ... พระเขี้ยวแก้ว ที่นำมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้พบเมื่อปี 1980 ณ สถูปแห่งหนึ่งซึ่งพังทลายลงมาในประเทศพม่า ... การเดินทาง...
Read more