fbpx

Portfolio Tag: วัดแหลมพ้อ

สามสามัคคี : วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

ประติมากรรม สามสามัคคี ปลากะพง ชาวประมง วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา ปลากะพง 3 น้ำ สามสามัคคี

วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา สามสามัคคี : ประติมากรรม ชาวประมง - ปลากะพง

 

สามสามัคคี

สามสามัคคีประติมากรรม "สามสามัคคี" เป็นรูปแบบงานแบบเหนือจริง (Surrealism) โดยออกแบบตัวปลากระพงให้มีตัวใหญ่ยักษ์   Read more