fbpx

Portfolio Tag: สะพานกระจกใส

โซยางคัง Soyanggang Sky Walk เมือง ชุนชอน

เที่ยวชุนชอน โซยางคัง สะพานกระจกใส

โซยางคัง Soyanggang Sky Walk เมือง ชุนชอน เดินเล่นบน สะพานกระจกใส ยาวที่สุดในเกาหลี

สะพานโซยางคังเที่ยวชุนชอน สะดวกที่สุด ลุงเด้งป้าไก่ ใช้บริการ Tourist Taxi สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นหน่วยงานของภาครัฐ ราคาไม่แพง บริการดี และสะดวกสบายทีสุด ค่าใช้จ่าย 50,000 วอน / Taxi 1 คัน สำหรับ 3 ชั่วโมงแรก (ภาครัฐออกให้ 30,000 วอน นักท่องเที่ยวจ่ายเอง 20,000 วอน) เมืองชุนชอนนี้ เป็นเมืองอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซล
Read more