Portfolio Tag: หมู่บ้านโบราณ

เที่ยวจอนจู สวมชุดฮันบก เดิมชมเมืองโบราณ

จอนจู เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ หมู่บ้านโบราณ (Jeonju Hanok Village) ที่ๆ นักท่องเที่ยว และวัยรุ่นเกาหลี นิยมมา เช่าชุดฮันบก สีสดใสเดินชมเมืองเก่า นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ เช่าชุดฮันบกใส่ ไม่ต้องเขินเลย เพราะสวมชุดฮันบกกันทั้งเมือง

แผนที่ชุดนี้ คือ หมู่บ้านโบราณ (Jeonju Hanok Village) ถ้าจะเที่ยวให้ครบ ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ภายในหมู่บ้านนี้มีร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย รวมถึงร้านเช่าชุดฮันบก รวมกันไม่ต่ำกว่า 30-40 ร้าน

Read more