fbpx

Portfolio Tag: หอนาฬิกา

หอนาฬิกา Clock Tower จิมซาจุ่ย

เที่ยวฮ่องกง : หอนาฬิกา ฮ่องกง

Clock Tower หอนาฬิกา จิมซาจุ่ย Star Ferry เรือข้ามฝาก จุดชมวิว อ่าววิคตอเรีย ฮ่องกง

หอนาฬิกา ฮ่องกงหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบริเวณ อ่าววิคตอเรีย คือ หอนาฬิกา จิมซาจุ่ย หรือชื่อเต็มแบบเป็นทางการคือ Kowloon-Canton Railway Clock Tower เป็นส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟเกาลูน แคนตัน ในปี 1910 บริเวณนี้มีเป็นศูนย์รวมของผู้คนในการเดินทาง แต่ปัจจุบันสถานีรถไฟนี้เลิกใช้แล้ว เหลือเพียงหอนาฬิกา ที่เก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์ความการคมนาคมของฮ่องกงในอตีด