fbpx

Portfolio Tag: อุโมงค์ต้นหางนกยูง

อุโมงค์ต้นหางนกยูง เขาใหญ่ – ปากช่อง

อุโมงค์ต้นหางนกยูง เขาใหญ่ - ปากช่อง  อุโมง ต้นหางนกยูง อุโมงค์ต้นหางนกยูง

อุโมงค์ต้นหางนกยูง เขาใหญ่ - ปากช่อง

เพื่อนๆ หลายคนยังไม่ทราบ... ไม่ไกลจากกรุงเทพ มี อุโมงค์ ต้นหางนกยูง ถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่เกาหลี ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณนั้นเลย ไม่ไกลจากร้าน วาโน สเต็ก Vano’s Steak : เขาใหญ่ – ปากช่อง  ขับรถจากกรุงเทพ ประมาณ 2.30 ชั่วโมงก็ถึงที่หมาย   Read more