fbpx

Portfolio Tag: เกาะยอ

สามสามัคคี : วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

ประติมากรรม สามสามัคคี ปลากะพง ชาวประมง วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา ปลากะพง 3 น้ำ สามสามัคคี

วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา สามสามัคคี : ประติมากรรม ชาวประมง - ปลากะพง

 

สามสามัคคี

สามสามัคคีประติมากรรม "สามสามัคคี" เป็นรูปแบบงานแบบเหนือจริง (Surrealism) โดยออกแบบตัวปลากระพงให้มีตัวใหญ่ยักษ์   Read more

Good Mountain เกาะยอ สงขลา วิวสวยมาก

ร้านอาหาร สงขลา Good Mountain คาเฟ่ วิวสวย เมืองสองทะเล เขากุฏ เกาะยอ สงขลา

Good MountainGood Mountain คาเฟ่ วิวทะเลสาบ สงขลา มุมถ่ายรูปสุดอลังการ

 
  Read more