fbpx

Portfolio Tag: เคียงจู

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple) เมือง คย็องจู (Gyeongju) ยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชิลลา

การเดินทาง ปูซาน เคียงจู

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple)

คำว่า "พุลกุกซา" นั้น หมายถึง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 528 ปีที่พุทธศาสนาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยราชวงศ์ชิลลา (Silla) ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมือง คย็องจู หรือ เคียงจู (Gyeongju) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด, Gyeongsangbuk-do)  และได้รับการบันทึกจาก องค์การ UNESCO ในปีค.ศ.1995ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

สะพานโบราณ Woljeonggyo

สะพานโบราณ Woljeonggyo เมือง คย็องจู (Gyeongju)

สะพานโบราณ Woljeonggyo จัดได้ว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก สถานีรถไฟ Gyeongju ทอดยาวอยู่บน แม่น้ำ Namcheon ติดกับหมู่บ้านโบราณ เคียวโชน (Gyochon Traditional Village)

Read more