fbpx

Portfolio Tag: เที่ยวสิงคโปร์

สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ : Henderson Waves

สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ Henderson Waves bridge : รีวิว เที่ยวสิงคโปร์ : การเดินทาง

รีวิว สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ Henderson Waves bridge สะพานคนเดิน สูงที่สุดใน สิงคโปร์

สะพาน Henderson Wavesสะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ  (亨德森波浪桥) : อีกหนึ่ง ที่เที่ยวสิงคโปร์ ใกล้ Universal Studio นั่งรถเมล์จาก สาย 131 หรือ 145 ที่หน้า ห้าง Vivocity ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที...
Read more

The Pinnacle @ Duxton จุดชมวิวชั้น 50

จุดชมวิว สิงคโปร์ รีวิว The Pinnacle @ Duxton

เที่ยวสิงคโปร์ นั่งเล่น กินลม ชมวิว บนชั้น 50 The Pinnacle @ Duxton จุดชมวิว สิงคโปร์

The Pinnacle @ Duxton เที่ยวสิงคโปร์ : ตึก The Pinnacle @ Duxton สิงคโปร์ เป็น แฟลตของรัฐบาล สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2009 ตึกนี้เป็นหน้าเป็นตาให้สิงคโปร์มากที่สุดในยุคนั้น และกวาดรางวัลด้านการออกแบบมามากมายหลายสถาบัน ตึกนี้เป็นตึกที่พักอาศัย แต่บุคคลภายนอกสามารถขึ้นไปชม วิวสวยของสิงค์โปร์...
Read more