fbpx

Portfolio Tag: แหนมเนือง นางช่าง

แหนมเนือง นายช่าง : ของดี ดอนเมือง

แหนมเนือง นายช่าง Delivery : ของดี ดอนเมือง | แหนมเนืองนายช่าง แหนมเนือง นายช่างจุดเริ่มต้น... แหนมเนืองนายช่าง Delivery  เริ่มต้นที่อุดรธานี แหนมเนือง นายช่าง เป็นสูตรต้นตำรับจากเวียดนามแท้ๆ และมีความฝันที่อยากจะนำเข้ามาขายที่กรุงเทพ เพื่อให้ทุกคนได้ชิม  

แหนมเนืองนายช่าง Delivery

แหนมเนือง นายช่างร้าน แหนมเนืองนายช่าง โดดเด่นที่หมูแหนเนือง นุ่ม หอม...
Read more