fbpx

Portfolio Tag: โหว์ โหว์

โหว์ โหว์ คิทเช่น : โต๊ะจีน 4290 Ho Ho Kitchen

โหว์ โหว์ คิทเช่น : Ho Ho Kitchen : โต๊ะจีน อาหาร 10 อย่าง 4,290  Stadium One Shopping Mall

โหว์ โหว์ คิทเช่น : Ho Ho Kitchen

ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงที่คนทำงานย่านสีลมรู้จักดี ปัจจุบันเปิดอยู่ที่ Stadium One Shopping Mall เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00

 

โต๊ะจีน...

Read more

Ho Ho Kitchen โปรโต๊ะจีน 1790 โหว์โหว์ คิทเช่น

Ho Ho Kitchen ( โหว์โหว์ คิทเช่น ) โต๊ะจีน อาหาร 8 อย่าง 1790.- Ho Ho Kitchen

Ho Ho Kitchen โหว์โหว์ คิทเช่น

ร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงที่คนทำงานย่านสีลมรู้จักดี ปัจจุบันเปิดอยู่ที่ Stadium One Shopping Mall เปิดทุกวัน เวลา 10.00-21.00

  Read more