fbpx

Portfolio Tag: ไก่ทอด

Yongsung Chicken (용성통닭) ไก่ทอด ในตำนาน ของ Chicken Street เมือง ซูวอน

Yongsung Chicken (용성통닭) ไก่ทอด ซูวอน ในตำนานถนนไก่ทอด Suwon Chicken Street เมือง ซูวอนYongsung Chicken

ถนนไก่ทอด แห่งเมือง ซูวอน ( 수원 통닭거리 ) เป็นถนนอาหารยอดนิยมของเมืองนี้ ถนนเส้นนี้มีร้านไก่ทอดรวมตัวกันอยู่มากกว่า...
Read more

ไก่ทอด Jinmi Chicken (진미통닭)

Jinmi Chicken (진미통닭)หนึ่งในร้าน ไก่ทอดเกาหลี ชื่อดังแห่ง Chicken Street เมือง ซูวอนJinmi Chicken (진미통닭)

ไก่ทอด เป็นหนึ่งในอาหารชื่อดังแห่งเมือง ซูวอน และที่นี่ก็มี Suwon Chicken Street ถนนไก่ทอด ที่รวบรวมเอาร้าน...
Read more