fbpx

Portfolio Tag: 1048 King road

ตึก Transformer ฮ่องกง : 1048 King Road

เพื่อนๆ สอบถามกันมามากเกี่ยวกับ ตึกใน ฮ่องกง ที่อยู่ในฉากเรื่อง Transformer ลุงเด้ง ป้าไก่ ไปสำรวจเส้นทางมาแล้ว เดินทางกันง่ายๆ ไม่มีหลง แต่ถ้าจะตามไปถ่ายรูปควรใช้กล้องเลนส์ Wide นะครับ