fbpx

Portfolio Tag: Business

Thai AirAsia X ที่นั่งหรูชั้น Business (FlatBed) และ Quiet ZONE

การเดินทางของลุงเด้ง ป้าไก่ ในเกาหลีใต้ ครบ 10 ครั้งแล้วครับ ทันทีที่ Thai AirAsia X เปิดเส้นทาง ดอนเมือง - อินชอน ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่โดนญี่ปุ่นแย่งตลาดไปพอสมควรก่อนหน้านี้ Thai AirAsia X ต่างจาก AirAsia อย่างไร??? เป็นสายการบิน Low cost เหมือนกัน แต่ ระยะทางการบินไกลกว่า คือ บินนานกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป ใช้เครื่องบินลำใหญ่กว่า มีชั้น Business และ Quiet Zone เป็นต้น วันนี้ ลุงเด้ง ป้าไก่ จะพาไปดูส่วนของ Business และ Quiet Zone กันครับ ภาพนี้เห็นได้ชัดว่า เครื่องบินของ Thai AirAsia X ใหญ่กว่า AirAsia...
Read more