fbpx

Portfolio Tag: CHATA Thammachart

ชะตาธรรมชาติ : CHATA Thammachart

ชะตาธรรมชาติ : CHATA Thammachart สามพราน นครปฐม | ชะตา ธรรมชาติ

ชะตาธรรมชาติCHATA Thammachart : ชะตาธรรมชาติ ร้านกาแฟ กลางทุ่งนา อ.สามพราน นครปฐม

  [caption id="attachment_27637" align="alignnone" width="953"]ชะตาธรรมชาติ ชะตาธรรมชาติ[/caption] หลังคาทรงประหลาด มองเห็นมาแต่ไกล ดูคล้าย หมวกคัดสรร (The Sorting Hat) ในเรื่อง "แฮร์รี่พอตเตอร์" - จริงๆ แล้วนี่คือ...
Read more