fbpx

Portfolio Tag: E-WORLD

83 TOWER หรือ หอคอย แทกู

เที่ยวแทกู : 83 TOWER หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมือง แทกู

83 TOWER หรือ 83 ทาวเวอร์ เมืองแทกู ขึ้นชมวิว แทกู ได้ 360 องศา ติดกับ อี-เวิลด์ (E-World) 

83 ทาวเวอร์ 83 TOWER เดิมใช้ชื่อว่า Woobang Tower ตั้งอยู่ใน สวนสนุก E-World สวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ เกาหลีใต้
...
Read more