fbpx

Portfolio Tag: JEJU

ร้านอาหารเกาะเชจู : ข้าวผัดฮัลลาซาน เกาะ อุโด้

ร้านอาหาร เกาะเชจู 2019

Pungwon (풍원) ข้าวผัดฮัลลาซาน เมนูที่ห้ามพลาด เกาะ อุโด้ (Udo) เกาะเชจู

ข้าวผัดฮัลลาซานเกาะเชจู มีภูเขาไฟ ฮัลลาซาน ตั้งอยู่ใจกลางเกาะ เป็น ภูเขาไฟ ที่ดับแล้ว และภูเขาแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ เกาะเชจู