fbpx

Portfolio Tag: Nok Gives Life

เที่ยวเมืองน่าน : นกแอร์ชวนเที่ยว

นกแอร์ชวนเที่ยวน่าน น่าน เป็นหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม นกแอร์เปิดเส้นทางเมืองน่าน เปิดโอกาสให้นักเดินทางท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคมากขึ้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสน่าน และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกขึ้น จึงนับเป็นการเสริมศักยภาพในการขยายตลาดการท่องเที่ยวของภาคเหนือได้เป็นอย่างดี สายการบินนกแอร์ ให้บริการวันละ 4 เที่ยวบิน ขึ้นเครื่องที่ดอนเมือง nok_air_nan_2015_29
ตารางการบินในแต่ละช่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบได้ที่ http://www.nokair.com/ ทริปนี้ลุงเด้งเดินทางด้วยเที่ยวบิน DD8824 ออกจากดอนเมืองเวลา 12:10 ถึงน่าน เวลา 13:45...
Read more