fbpx

Portfolio Tag: Paris

Hotel Eiffel Seine ปารีส ใกล้หอไอเฟล‎

33ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา (2016) ลุงเด้ง ป้าไก่ พี่เมฆ และภูผาเดินทางไป ปารีส-เวนิช ตั้งใจว่าจะเที่ยวกันเองแบบชิลล์ๆ ไม่รีบเร่ง วางแผนว่าจะอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 5 คืน แล้วบินต่อไปยังเวนิส ประเทศอิตาลี พักต่ออีก 5  คืนแล้วเดินทางกลับเมืองไทย 

31

5 คืนในปารีส ลุงเด้งเลือกพักที่ Hotel Eiffel Seine (ระดับ 3 ดาว) มีเหตุผลสำคัญตามนี้ครับ

  • Read more