fbpx

พระพุทธเมตตาฯ : แลนด์มาร์คใหม่แห่งกาญจนบุรี

พระพุทธเมตตาฯ : แลนด์มาร์คใหม่แห่งกาญจนบุรี

47เมื่อการตื่นรู้...ออกเดินทาง อายุของพระพุทธศาสนา...ก็ยืนยาว

เมื่อพระพุทธศาสนายืนยาว...การตื่นรู้ก็ได้ออกเดินทางอีกครั้ง
ลุงเด้ง ป้าไก่ชวนเพื่อนๆ มาร่วมออกเดินทาง ด้วยศรัทธา สู่การสืบสานพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

01

วัดทิพย์สุคนธาราม ตั้งอยู่ใน อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้แห้งแล้ง ปัจจุบันได้มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเป็นสวนป่าแห่งพุทธรรม มีความร่มรืนเขียวขจี มีองค์พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ประดิษฐานงามสง่า เป็นที่ยึดมั่นศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

08

ภายในอุทยานพุทธอุทยานแห่งนี้ประกอบด้วย องค์พระและลานประทักษิณ อาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก โรงอาหาร สวนป่าพุทธอุทยานและนิทรรศการกลางแจ้ง อาคารนิทรรศการ วัดทิพย์สุคนธาราม และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์

02

ลุงเด้ง ป้าไก่ ออกเดินทางจากรุงเทพ วิ่งเรื่อยๆ และกินข้าว ซื้อขนมตามจุดต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงวัดทิพย์สุคนธาราม ความประทับใจเริ่มแรกคือบรรยากาศเขียวขจี แตกแต่งสวนได้สวยงาม แต่ต้นไม้โดยรวมยังต้นเล็ก เนื่องจากเพิ่งปลูก คาดว่าถ้าดูแลได้ดี ภายใน 2 ปี พื้นที่แห่งนี้ต้องร่มรื่นด้วยร่มเงาไม้แน่นอน

04ขอชื่นชมเรื่องการจัดที่จอดรถผู้สูงอายุ และคนพิการ อยู่ในส่วนที่สะดวกแก่การเข้าออก และใกล้สวนพุทธอุทยานมากที่สุด

03บรรยากาศร่มรื่น ที่ช่วยให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

06ลานประทักษิณ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ปางขอฝน สูง 32 เมตร บนฐานตั้งสูง 9 เมตร รวมความสูงจากพื้น 41 เมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางพุทธอุทยานรายล้อมด้วยพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติหลากหลายชนิด

Phrabuddhamettaprachathai Trailokanat Gandhara-anusorn statue, Kanchanaburi Thailand #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

10 พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ นามนี้มีความหมายสำคัญ 3 ด้าน - พระพุทธที่เป็นที่พึ่งของประชาชนไทยและชาวโลก - พระพุทธที่เป็นที่พึ่งของ 3 โลก ได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก - พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกพระพุทธรูปแห่งบาบิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน หมายเหตุ... พระพุทธรูปแห่งบาบิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ถูกกลุ่มตาลีบันทำลายด้วยระเบิดไดนาไมต์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 การกระทำครั้งนี้นานาประเทศได้ประณามการกระทำของกลุ่มตาลีบันอย่างรุนแรง เพราะหมู่พระพุทธรูปนี้มิใช่สมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็น "มรดกโลก" อันเป็นสาธารณสมบัติและความภาคภูมิใจของคนทั้งโลก 07 ระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือ ปางขอฝน มีพุทธลักษณะพระอิริยาบถยืนตรง ทรงผ้าวัสสิกสาฎก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หรืออก พระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝน ตามตำนานในสมัยพุทธกาล...มีช่วงเวลาหนึ่งฝนแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน ด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าทรงบันดารให้เกิดฝนช่วยในพื้นที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มชื่นอีกครั้ง 09“พุทธอุทยาน” แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ และสวนสวยเขียวขจี มีภูเขาตั้งอยู่เบื้องหลังองค์พระเป็นการสร้างเสริมระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่พื้นที่ 25 อาคารนิทรรศการ ภายในจัดแสดงในหัวข้อ "อนุสรณ์แห่งการตื่นรู้" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เข้าถึง "หัวใจของพุทธะ" เพราะเมื่อเราเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ พระพุทธก็จะคงอยู่คู่กับเราไปตลอดเวลา 26นิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ โซนที่ 2 การเดินทางของพระพุทธศาสนา โซนที่ 3 "เจติยะ" สิ่งที่ควรบูชา โซนที่ 4 คบเพลิงแห่งธรรม ในการเข้าชมจะมีวิทยากรพาชมวันละ 7 รอบ โดยจะพาไปยังโซนต่างๆ พร้อมคำบรรยาย โดยจะใช้ประมาณ 40-60 นาที บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 48 28รูปหล่อ องค์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ 37การสร้างพระพุทธเมตตาฯ เป็นการท้าทายทางวิศวกรรม ได้มีการการคำนวณและทดสอบความมั่นคงและแข็งแรงทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และผ่านการทดสอบลมพายุและแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบพันปี จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) โดยโครงสร้างขององค์พระสามารถยืนเด่นเป็นสง่าได้ยาวนานถึงพันปี 49สวนป่าพุทธอุทยานและนิทรรศการกลางแจ้ง - กำเนิดมหาโพธิ - ชีวิตคืออะไร : ความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใด - ค้นพบความจริงของชีวิต : ค้นพบการตื่นรู้ - ไตร่ตรองและทบทวน - จากหน่อแรก เจริญงอกงาม และแผ่ขยายร่มเงา - มหาโพธิสิ้นอายุขัย 15ภายในพุทธอุทยานยังมีบริการให้เช่ารถจักรยานขับชมบรรยากาศโดยรอบ เพียงคันละ 20 บาทเท่านั้น 17 นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับส่งฟรีตามจุดสำคัญต่างๆ เราสามารถขึ้นรถรับส่งฟรีนี้ได้ที่ อาคารสำนักงานและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยจะขับไปส่งที่ อาคารนิทรรศการ และวัดทิพย์สุคนธาราม 19

Wat Thipsukhontharam, Kanchanaburi Thailand - Spherical Image - RICOH THETA

50หมายเหตุ... รถรับส่งฟรีนี้จะพาไปที่วัดทิพย์สุคนธาราม แล้วให้เวลา 15 นาที เพื่อไปไหว้สักการะพระประธานในอุโบสถเพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต จากนั้นก็รับกลับมายังศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

51อาคารโรงอาหาร ลุงเด้ง ป้าไก่ ชอบบะหมี่ต้มยำ กับข้าวมันไก่ทอดมากที่สุด ของหวานไอศกรีมมะพร้าวอร่อยมาก อาหารราคาเริ่มต้นที่ 30-40 บาท เท่านั้น

52อ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์วัดทิพย์สุคนธาราม ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของห้วยกระเจา สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงได้นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงเป็นการกักน้ำเพื่อการเกษตรภูมิทัศน์ภายในวัดทิพย์สุคนธาราม

13
วัดทิพย์สุคนธาราม เหมาะสำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ชอบการท่องเที่ยวในแบบไหว้พระทำบุญ ความร่มรื่นภายในพุทธอุทยาน มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย ทริปนี้ลุงเด้งป้าไก่ สนุกกับการเดินทางท่องเที่ยว และยังได้ความสุขทางใจกลับบ้าน เดินทางง่ายไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

14ข้อมูลการเดินทาง
เส้นทางที่ 1 เริ่มต้นที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ผ่านอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 จนถึงอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 จนถึงอำเภออู่ทอง จึงเลี้ยวไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 ประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะพบกับทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 ผ่านอำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 จนกระทั่งถึงทางแยก อู่ทอง-บ่อพลอย จึงเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 อีกประมาณ 18 กิโลเมตร จะพบกับทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม

อาคารนิทรรศการอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้ เปิดให้เข้าชมฟรี
บริการนำชมโดยวิทยากร รอบละ 50 ท่าน ใช้เวลาในการชมนิทรรศการ 45 นาที
วันอังคาร – วันศุกร์
เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะ วันละ 3 รอบ
รอบที่ 1 : 10.00 น. (150 ท่าน)
รอบที่ 2 : 13.00 น. (100 ท่าน)
รอบที่ 3 : 14.30 น. (100 ท่าน)

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้เข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป วันละ 7 รอบ รอบละ 50 ท่าน

รอบที่ 1 : 10.00 น.
รอบที่ 2 : 10.45 น.
รอบที่ 3 : 11.30 น.
รอบที่ 4 : 13.00 น.
รอบที่ 5 : 13.45 น.
รอบที่ 6 : 14.30 น.
รอบที่ 7 : 15.00 น.

วันจันทร์ ปิดให้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณนิตยาพร ทวีแก้ว 098-964-0908
Email : museum.pbt@gmail.com
Facebook : phrabuddhametta

 

 

 


 
Leave a comment