fbpx

Soak Out at Universal Studios Singapore®

Soak Out at Universal Studios Singapore®

กิจกรรมพิเศษช่วงซัมเมอร์ Soak Out at Universal Studios Singapore®

มาเล่นน้ำชุ่มฉ่ำคลายร้อนกันที่ Universal Studios Singapore กับ Soak Out Water Party
มีทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้เท่านั้น
(ปืนฉีดน้ำ ชุดกันน้ำ มีจำหน่ายในงาน และมีถังน้ำให้เติมน้ำฉีดเล่นกันได้ไม่อั้น)

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2559
เริ่มการแสดงเวลา 3.00pm to 3.30pm (อาทิตย์ - ศุกร์) / 5.30pm to 6.00pm (วันเสาร์)

2016-Soak-out_1

2016-Soak-out_24

2016-Soak-out_2

2016-Soak-out_3

2016-Soak-out_4

2016-Soak-out_5

2016-Soak-out_7

2016-Soak-out_8

2016-Soak-out_9

2016-Soak-out_10

2016-Soak-out_11

2016-Soak-out_12

2016-Soak-out_13

2016-Soak-out_14

2016-Soak-out_15

2016-Soak-out_16

กิจกรรมพิเศษช่วงซัมเมอร์ Soak Out at Universal Studios Singapore®

มาเล่นน้ำชุ่มฉ่ำคลายร้อนกันที่ Universal Studios Singapore กับ Soak Out Water Party
มีทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคมนี้เท่านั้น
(ปืนฉีดน้ำ ชุดกันน้ำ มีจำหน่ายในงาน และมีถังน้ำให้เติมน้ำฉีดเล่นกันได้ไม่อั้น)

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2559
เริ่มการแสดงเวลา 3.00pm to 3.30pm (อาทิตย์ - ศุกร์) / 5.30pm to 6.00pm (วันเสาร์)

2016-Soak-out_17

2016-Soak-out_18

2016-Soak-out_19

2016-Soak-out_20

2016-Soak-out_21
Leave a comment