fbpx

Portfolio Category: เกียวโต-Kyoto

สวมกิโมโน เดินชมเกียวโต เมืองมรดกโลก

เสน่ห์ของเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าที่มีสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย วัด ศาลเจ้า ตึกโบราณที่ยังรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ นอกจากบ้านเมืองจะสวยงามตามแบบเมืองหลวงเก่า ยังมีบริการให้เช่าชุดกิโมโน สำหรับเดินชมเมือง ในราคา 3000-4000 เยน ต่อวัน (รวมแต่งหน้าทำผม) การสวมชุดกิโมโน เป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ยังคงมีสีสันและกลิ่นอายความทรงจำของหลายศตวรรษที่ผ่านมา วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส「清水寺」เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกียวโต รอบๆ บริเวณวัดแห่งนี้ ได้รับการการอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม บ้านเรือน ร้านค้า หรือแม้แต่หินที่ปูทางเดิน ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี Japan-Kyoto_20
วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ราวปี ค.ศ....
Read more