Portfolio Category: ร้านอร่อย – เกาหลีใต้

Yongsung Chicken (용성통닭) ไก่ทอด ในตำนาน ของ Chicken Street เมือง ซูวอน

Yongsung Chicken (용성통닭) ไก่ทอด ซูวอน ในตำนานถนนไก่ทอด Suwon Chicken Street เมือง ซูวอนYongsung Chickenถนนไก่ทอด แห่งเมือง ซูวอน ( 수원 통닭거리 ) เป็นถนนอาหารยอดนิยมของเมืองนี้ ถนนเส้นนี้มีร้านไก่ทอดรวมตัวกันอยู่มากกว่า 20 ร้าน แต่จะมี 2 ร้านที่ดังที่สุดในย่านนี้ คือ Yongsung Chicken (용성통닭) และ Jinmi Chicken (진미통닭)...

Read more

Boyoung Mandu (보용만두) เกี๊ยวซ่า ร้านดังแห่งเมือง ซูวอน

Boyoung Mandu (보용만두) เกี๊ยวซ่า ร้านดังแห่งเมือง ซูวอน เสิร์ฟความอร่อยมาตั้งแต่ปี 1977 ใกล้ Janganmun GateBoyoung Mandu (보용만두) เกี๊ยวซ่าลุงเด้งป้าไก่ เคยเล่าไปแล้วว่า "เที่ยวซูวอน ต้องกิน เกี๊ยวซ่า" เมืองนี้มีเกี๊ยวซ่า ร้านดังอยู่ 2 ร้าน ร้านยอดนิยมคือ Boyoung Mandu (보용만두) ร้านนี้แหละ ส่วนอีกร้านคือ Suwon Mandu...

Read more

ไก่ทอด Jinmi Chicken (진미통닭)

Jinmi Chicken (진미통닭)หนึ่งในร้าน ไก่ทอดเกาหลี ชื่อดังแห่ง Chicken Street เมือง ซูวอนJinmi Chicken (진미통닭)ไก่ทอด เป็นหนึ่งในอาหารชื่อดังแห่งเมือง ซูวอน และที่นี่ก็มี Suwon Chicken Street ถนนไก่ทอด ที่รวบรวมเอาร้าน ไก่ทอด ชื่อดังไว้ที่ถนนแห่งนี้ ในย่านนี้จะมีร้านดังอยู่ 2 ร้าน คือ Jinmi Chicken (진미통닭) และ Yongsung Chicken (용성통닭)

Read more

Suwon Mandu (수원만두)

Suwon Mandu (수원만두) เกี๊ยวซ่า ตำนานความอร่อยกว่า 40 ปี แห่งเมือง ซูวอน เที่ยวซูวอน ทำไมต้องกินเกี๊ยวซ่า??? ในอดีตสมัยเริ่มสร้างเมือง มีคนจีนย้ายถิ่นฐานมาที่เมืองซูวอนจำนวนมาก แล้วนำพาวัฒนธรรมการกินเข้ามาสู่เมืองนี้ เกี๊ยวซ่าจึงเป็นมรดกตกทอดกันมา และเป็นที่นิยมของคนในเมืองนี้

Suwon Mandu 수원만두 เป็นร้านอาหารจีนที่ให้บริการความอร่อย มากว่า 40 ปี โดดเด่นที่สุดคือเมนู เกี๊ยวซ่า หรือ คนเกาหลีเรียกว่า Read more