fbpx

Portfolio Tag: ฟูจิ

กินๆ เที่ยวๆ ตามโปรแกรม ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ 5 วัน 3 คืน บิน Jet Asia

สวัสดีครับ เที่ยวญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 นี้ ลุงเด้ง ป้าไก่ เลือกเดินทางไปกับ Smiling Japan โดยมี KoreaFanClub เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โปรแกรมการท่องเที่ยว โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ 5 วัน 3 คืน บิน Jet Asia ก่อนออกเดินทาง ประมาณ 3 วัน จะมีหัวหน้าทัวร์รมานัดเวลา เพื่อพบกับทีมงานที่สนามบินเมื่อถึงสนามบินก็จะแจกโปรแกรมทัวร์ หัวหน้าทัวร์ที่จะเดินทางร่วมไปกับคณะ เพื่อดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับลูกทัวร์ตลอดการเดินทางและที่ญี่ปุ่นก็จะมีไกด์ อีก 1 คนคอยดูแลตลอดการเดินทางเช่นกัน วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ– นาริตะ (โตเกียว) 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2-3 เดินทางด้วยสายการบินเจ็ทเอเชีย (JF) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ Read more