fbpx

Portfolio Tag: ร้านอาหาร ไชน่าทาวน์

Mei Heong Yuen ร้านขนม เม่ย์ ฮวง หยุน

รีวิว Mei Heong Yuen ร้านน้ำแข็งใส : รีวิว ร้านอาหาร สิงคโปร์ | ปิงซูสิงคโปร์

Mei Heong Yuen ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ ตำนาน บทใหม่ น้ำแข็งใส และ ขนมหวานโบราณ

Mei Heong Yuen ร้านอาหาร ไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ : ทุกคนต้องมาเดินเล่น ช้อปปิ้งของที่ระลึก ที่ ไชน่าทาวน์ กันทุกคน เดินกันมาเหนื่อยๆ ลุงเด้ง ป้าไก่ แนะนำ มานั่งพักขา ในห้องแอร์ กินน้ำแข็งใส...
Read more

อาไท ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ Maxwell Food Centre

อาไท ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ : Maxwell Food Centre |รีวิว ร้านอาหาร สิงคโปร์

อาไท ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ ศูนย์อาหาร Maxwell Food Centre

ข้าวมันไก่ อาไทAh-Tai Hainanese Chicken Rice หรือ อาไท ข้าวมันไก่ ชื่อนี้ไม่ธรรมดา อดีต... พ่อครัวมือหนึ่ง ของ ข้าวมันไก่ เทียน เทียน !!!

Read more

เทียน เทียน ข้าวมันไก่ สิงคโปร์

ข้าวมันไก่ เทียน เทียน | ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ | ร้านอาหาร สิงคโปร์

ข้าวมันไก่ สิงคโปร์ Maxwell Food Centre Tian Tian Hainanese Chicken Rice ข้าวมันไก่ เทียน เทียน สิงคโปร์

รีวิวข้าวมันไก่ เทียน เทียน รีวิวข้าวมันไก่ เทียน เทียน : Tian Tian Hainanese Chicken Rice คือ...
Read more