fbpx

Portfolio Tag: วัดฮ่องกง

ยืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ

เจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ : พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องกง | วันเปิดทรัพย์ - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง

พิธี ... ยืมเงิน เจ้าแม่กวนอิม วัด เจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ ฮ่องกง

วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮำ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1873 เลยนะครับ ในอดีต มี 2 เหตุการณ์ ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ ในปี ค.ศ. 1909 ได้ทำการสร้างถนนจาก จิมซาจุ่ย มา ฮ่องฮำ ระหว่างการก่อสร้าง คนงานได้เจาะถนน แล้วปรากฏว่า มี น้ำสีแดงไหลออกจากใต้ดิน คนงานเชื่อกันว่าเป็น "เลือดมังกร" ชาวบ้านแถวนั้น...
Read more

สวนหนานเหลียน Nan Lian Garden

รีวิว สวนหนานเหลียน Nan Lian Garden

สวนหนานเหลียน Nan Lian Garden สถานี Diamond Hill ทางออก C2

สวนหนานเหลียน สวนหนานเหลียน ... เป็นสวนสาธารณะ ที่เชื่อมต่อกับ วัดนางชี ภายในให้บรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น สถาปัตยกรรม และวิธีการจัดสวน สร้างขึ้นตามรูปแบบราชวงศ์ถัง  รวมถึงการจัดวาง หินประดับ ต้นบอนไซ กระถางดินเผา และบ่อน้ำ ทุกอย่างลงตัวมากๆ Nan Lian Garden การเดินทาง...
Read more

วัดนางชี ฮ่องกง Chi Lin Nunnery

รีวิว วัดนางชี ฮ่องกง : การเดินทาง วัดนางชี ฉีหลิน

วัดนางชี ฉีหลิน Chi Lin Nunnery สถานี Diamond Hill ทางออก C2

วัดนางชี รีวิว วัดนางชี ฮ่องกง :  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1934  และได้บูรณะขึ้นในปี ค.ศ. 1990 สถาปัตยกรรม ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนสมัยราชวงศ์ถัง อาคารหลัก การก่อสร้างแบบโบราณที่ไม่ต้องใช้ตะปูเหล็กแม้แต่ตัวเดียว เป็น เทคนิคสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สืบทอดมาจากราชวงศ์ถัง (สถานที่เดียวในฮ่องกงที่ถูกสร้างด้วยวิธีการนี้)  วัดนี้ตั้งอยู่ใน diamond hill ฝั่งเกาลูน บนพื้นที่กว่า 33,000 ตารางเมตร Read more

รีวิวขอเนื้อคู่ ฮ่องกง ผูกด้ายแดง หวังต้าเซียน

รีวิวขอเนื้อคู่ ฮ่องกง ผูก ด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน

ไหว้พระ ขอคู่ ฮ่องกง

ด้ายแดง วัดหวังต้าเซียน และ ขอพร เทพจันทรา วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ ไหว้ขอเนื้อคู่ ฮ่องกง

รีวิว ขอเนื้อคู่ ฮ่องกงรีวิว ขอเนื้อคู่ ฮ่องกง : เมืองที่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง หลายแห่ง ตามความเชื่อของคนฮ่องกง คนที่ยังไร้คู่ มักจะไป ไหว้ขอเนื้อคู่ ฮ่องกง เพื่อให้เทพจันทรา ช่วยให้เราพบเนื้อคู่โดยเร็ววัน และวัดที่คนฮ่องกง คนจีน และคนไทย นิยมไป ขอคู่ หรือ ไหว้พระสละโสด...
Read more