fbpx

Portfolio Tag: อิจิรัน ราเมง สาขาแรก

อิจิรัน ราเมง สาขาแรก : Ichiran Ramen ฟูกูโอกะ

Ichiran Ramen : อิจิรัน ราเมง สาขาแรก : ราเมง ข้อสอบ สาขาแรก เมืองฟูกูโอกะ

Ichiran Ramen : อิจิรัน ราเมง สาขาแรก (ราเมง ข้อสอบ)

รีวิวนี้ ลุงเด้งป้าไก่ จะพาไปรู้จักกับ ร้านราเมง ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka)  เปิดเป็นร้านราเมงรถเข็น จากนั้นก็เริ่มขายดี และเป็นที่นิยมกันในวงกว้าง จากนั้นในปี ค.ศ. 1966 ก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็น Ichiran (一蘭 "one orchid")   [well] รีวิว01 :อิจิรัน ราเมงข้อสอบ สาขา Dotonbori...
Read more