Portfolio Tag: เกลือสินเธาว์

อร่อยเมืองน่าน : ปองซา Pongza Restaurant

ปองซา เป็นภาษาของชนเผ่าลั๊วะ แปลว่า "กินข้าว" ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในอำเภอบ่อเกลือมานาน มีภาษาพูดเป็นของตัวเอง อาศัยอยู่ตามเทือกเขา มีการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้หญิงจะมัดมวยผม เหมือนเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดภูมินทร์และวัดหนองบัว ปองซา เป็นร้านอาหารใน บ่อเกลือรีสอร์ท จังหวัดน่าน เน้นวัตถุดิบที่หาได้จากในท้องถิ่น ไก่พิ้นเมือง ผักกูด มะแขว่น ฟักทอง ข้าวเหนียวดำ และผักปลอดสารพิษที่ชุมชนแห่งนี้เป็นผู้ปลูก pongza_bo_kluea_view_06 ไก่ทอดมะแขว่น อาหารอร่อยเมืองน่าน กำเนิดขึ้นที่ร้านปองซา แห่งนี้ โดย ดร. ทวน อุปจักร เจ้าของบ่อเกลือ วิว รีสอร์ท ทำเมนูไก่ทอดเกลือ โดยใช้เกลือสินเธาว์ จาก อ. บ่อเกลือ ในเวลาต่อมา... มะแขว่นเป็นพืชที่ปลูกมากใน อ.บ่อเกลือ จึงมีแนวคิดที่จะแนะนำมะแขว่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงได้นำมะแขว่นมาเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักของ ไก่ทอดเกลือ จึงกลายมาเป็น ไก่ทอดมะแขว่น ที่ขายกันทั่วเมืองน่านอย่างเช่นทุกวันนี้ นอกจากไก่ทอดมะแขว่น (259 บาท)...
Read more