fbpx

Portfolio Tag: Ichiran Ramen

Ichiran Ramen อิจิรัน ราเมง ชาม 4 เหลี่ยม ฟุกุโอกะ

Ichiran Ramen อิจิรัน ราเมง ชาม 4 เหลี่ยม "Jubako Bowl" สาขา Tenjin Nishidori ฟุกุโอกะ

อิจิรัน ราเมง ชาม 4 เหลี่ยม สไตล์ จูบาโกะ (Jubako Bowl) กล่อง จูบาโกะ คือกล่องใสอาหาร สำหรับงานมงคล ลักษณะเหมือนกล่องอาหาร วางซ้อนกันหลายชั้น

ความหมายมงคล ความโชคดี ความสุข ความมั่นคง หลายชั้นแบบทวีคูณ

  [well] รีวิว01 :อิจิรัน ราเมงข้อสอบ สาขา Dotonbori (โอซาก้า) รีวิว02 : Read more

Ichiran Ramen อิจิรัน ราเมง สาขา รถเข็นขายอาหาร

อิจิรัน ราเมง ย้อนอดีต สไตล์รถเข็นขายอาหาร สาขา ฟูกูโอกะ สำนักงานใหญ่ ความโดดเด่นของสาขานี้ คือ ย้อนอดีตไปในช่วง ค.ศ. 1960 (สมัยโชวะ) ในขณะนั้น Ichiran Ramen ยังเป็นเพียง ราเมงรถเข็น - สาขานี้ ชั้น 1 มีเพียง 26 ที่ เท่านั้น ชั้น 2 ก็มีที่นั่งน่ะ  ( แต่ลุงเด้งป้าไก่เลือกนั่งชั้น 1 เพราะอยากได้บรรยากาศรถเข็นขายอาหารในอดีต)   [well] รีวิว01 :อิจิรัน ราเมงข้อสอบ สาขา Dotonbori (โอซาก้า) รีวิว02 :อิจิรัน ราเมง สาขาแรก  (ฟุกุโอกะ) รีวิว03 : Read more

อิจิรัน ราเมง สาขาแรก : Ichiran Ramen ฟูกูโอกะ

Ichiran Ramen : อิจิรัน ราเมง สาขาแรก : ราเมง ข้อสอบ สาขาแรก เมืองฟูกูโอกะ

Ichiran Ramen : อิจิรัน ราเมง สาขาแรก (ราเมง ข้อสอบ)

รีวิวนี้ ลุงเด้งป้าไก่ จะพาไปรู้จักกับ ร้านราเมง ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka)  เปิดเป็นร้านราเมงรถเข็น จากนั้นก็เริ่มขายดี และเป็นที่นิยมกันในวงกว้าง จากนั้นในปี ค.ศ. 1966 ก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็น Ichiran (一蘭 "one orchid")   [well] รีวิว01 :อิจิรัน ราเมงข้อสอบ สาขา Dotonbori...
Read more