fbpx

Portfolio Tag: Jeondong Cathedral

Jeondong Cathedral แห่งจอนจู โบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

Jeondong Cathedral จอนจู (전주 전동성당) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี ได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

Jeondong Cathedral แห่งจอนจูในอดีตยุคราชวงศ์โชซอนเกาหลีใต้  ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก โดยมีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนา Yun Ji-chung (Paul) และ Kwun Sang-yon (James) เสียชีวิตในปี...
Read more