fbpx

Jeondong Cathedral แห่งจอนจู โบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

Jeondong Cathedral แห่งจอนจู โบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

Jeondong Cathedral จอนจู (전주 전동성당) โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี
ได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

Jeondong Cathedral แห่งจอนจูในอดีตยุคราชวงศ์โชซอนเกาหลีใต้  ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นผู้ใดที่นับถือศาสนาคริสต์ก็จะถูกลงโทษอย่างหนัก โดยมีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนา Yun Ji-chung (Paul) และ Kwun Sang-yon (James) เสียชีวิตในปี 1791 และ Yu hang-geom (Augustine) และ Yun Ji-heon (Francis) เสียชีวิตในปี 1801 เพราะนับถือศาสนาคริสต์

ในเวลาต่อมา... ศาสนาคริสต์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ในปี ค.ศ. 1891 พระคาทอลิกชาวฝรั่งเศส Xavier Baudounet จึงรวบรวมเงินและขอซื้อที่ดินที่เคยใช้เป็นจุดลงโทษผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ เพื่อที่จะสร้าง Jeondong Cathedral ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีพเพื่อศาสนาคนแรกที่เสียชีวิต

Jeondong Cathedral เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.  1908 ภายใต้การออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างโดย พระคาทอลิก Poinel ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบ โบสถ์คาทอลิก Myeongdong ในกรุงโซล ภายในโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมสมัยโรมาเนสก์ ก่อสร้างเสร็จในปี 1914

 Jeondong Cathedral แห่งจอนจู โบสถ์คริสต์แห่งแรกของเกาหลี และได้รับการยกย่องให้เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเกาหลี

ระหว่างที่ก่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ เป็นช่วงเวลาที่ เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ป้อมปราการ  Jeonjueupseong Fortress ประจำเมืองจอนจู ได้ถูกทหารญี่ปุ่นทำลาย ชาวบ้านจึงช่วยกันนำซากอิฐของป้อมปราการ Jeonjueupseong  นำมาสร้างโบสถ์ Jeondong Cathedral แห่งนี้

โบสถน์แห่งนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของวัฒนธรรมเกาหลีแบบ
ผสมกับศิลปสถาปัตยกรรมสมัยโรมาเนสก์ในแบบวัฒนธรรมตะวันตก

โบสถ์ Jeondong Cathedral มีบริเวณกว้าง มีอาคารหลายอาคารในพื้นที่เดียวกัน มีลานกิจกรรม ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านโบราณ (Jeonju Hanok Village) ใกล้กับประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문

ประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문

ความโดดเด่นของ โบสถ์ Jeondong Cathedral ที่มองจาก วงเวียนประตูเมือง Pungnammun Gate 전주 풍남문

 ความสง่างามของ โบสถ์ Jeondong Cathedral ที่มองจาก ศาลเจ้า "คยองกีจอน" (Gyeonggijeon)

อาคารที่อยู่ภายในบริเวณ โบสถ์ Jeondong Cathedral

>>> เจาะลึก วิธีการเดินทางสู่ เมือง จอนจู – Jeonju (전주) <<<
https://www.uncledeng.com/portfolio-view/seoul-jeonju/
Leave a comment