fbpx

สามสามัคคี : วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

สามสามัคคี : วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา

ประติมากรรม สามสามัคคี ปลากะพง ชาวประมง วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา ปลากะพง 3 น้ำ

สามสามัคคี

วัดแหลมพ้อ เกาะยอ สงขลา
สามสามัคคี : ประติมากรรม ชาวประมง - ปลากะพง

 

สามสามัคคี

สามสามัคคีประติมากรรม "สามสามัคคี" เป็นรูปแบบงานแบบเหนือจริง (Surrealism) โดยออกแบบตัวปลากระพงให้มีตัวใหญ่ยักษ์

 

ปลากะพง 3 น้ำปลากะพง 3 น้ำ เป็น ปลาเศรษฐกิจของ เกาะยอ จังหวัดสงขลา และประติมากรรมชิ้นนี้ ยังมีองค์ประกอบของ คน 3 เชื้อชาติ ไทย จีน และอิสลาม  " สามสามัคคี " ซึ่งอาศัยอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ร่วมกันมานานนับร้อยกว่าปี

 

สามสามัคคีว่ากันว่า.. ปลากะพงที่เกาะยอ อร่อยที่สุด เพราะเป็น ปลากะพง 3 น้ำ เลี้ยงในกระชัง ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ในทะเลสาบสงขลา

 

สามสามัคคี ปลากะพง 3 น้ำประติมากรรม สามสามัคคีและนี่คือ ความงดงามของ สามสมมัคคี ของ คน 3 เชื้อชาติ ไทย จีน และอิสลาม ที่ช่วยกันสร้างความเจริญให้กับสงขลา

 

วัดพระนอนแหลมพ้อ

วัดแหลมพ้อวัดพระนอนแหลมพ้อ  หรือ วัดแหลมพ้อ วัดเก่าแก่กว่า  ๒๐๐ ปี เป็นหนึ่งในวัดคู่เมืองสงขลา มีประติมากรรมที่เก่าแก่ ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และ เป็นที่ประดิษสถาน พระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย สร้างในเมื่อปี พ.ศ 2537

 

วัดแหลมพ้อ เกาะยอพระพุทธรูปลักษณะบรรทม ตะแคงขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา ส่วนของพระบาทจะมีลวดลายภาพศิลปะของภาพมงคล ๑๐๘ ประการ

 

วัดแหลมพ้อ เกาะยอเจดีย์ตั้งอยู่ทิศเหนือของอุโบสถ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ขนาด ๙ x ๙ เมตร ฐานซุ้มต่อกับบันไดทางขึ้นเป็นลักษณะเตี้ย ๆ ยกพื้นคล้ายระเบียง สามารถเดินได้รอบองค์เจดีย์ มุมขอบประดับด้วยเจดีย์องคเล็กๆ  ๔  องค์

 

พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ

พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ พระสมเด็จเจ้าเกาะยอ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นเป็นสง่า ที่หน้าทางเข้าวัด ... ตามตำนาน เล่าขานสืบต่อกันมาว่า สมเด็จเจ้าเกาะยอ เป็นชาวบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “ขาว” ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉาน ได้ร่ำลาสมภารอ่ำไปออกธุดงค์ ได้มาปักกลดจำพรรษาที่เกาะยอ

 

วัดแหลมพ้อ

ในค่ำคืนหนึ่งที่ท่านได้นั่งสมาธิ เกิดนิมิตเห็น พระพุทธเจ้า และตรัสว่า “ต่อไปบนยอดเขาแห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี้ และให้สร้างรูปเหมือนจำลองตถาคตประดิษฐานไว้บนยอดเขาลูกนี้" ให้ตั้งชื่อเขาลูกนี้ว่า “เขากุด”

พระสมเด็จเจ้าเกาะยอสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเห็นว่า สมเด็จเจ้าเกาะยอเป็นผู้มีบุญญาธิการสูง จึงได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็น "พระราชมุนีเขากุด" เมื่อมรณภาพแล้วชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างสถูปเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนเพื่อเก็บอัฐิธาตุของท่านไว้บนยอดเขากุด และสร้างพระสมเด็จเจ้าเกาะยอเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงทุกวันนี้

 

 

ปลากะพง 3 น้ำศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม

 

ปลากะพง 3 น้ำศาลาพระถังซัมจั๋ง

 

สามสามัคคีศาลาท้าวมหาพรหม

 

แผนที่


ชื่อสถานที่ : วัดแหลมพ้อ (Wat Laempho)
ที่อยู่ : หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
พิกัด การเดินทาง : https://goo.gl/maps/z11DgGxczDhzTSGR6

 

10 ร้านอาหาร สงขลา เมืองเก่า ที่ห้ามพลาด

ร้านอาหาร ถนนนางงาม
เกียดฟั่ง ข้าวสตู เจ้าแรก แห่ง สงขลา
เจ้นิ ข้าวต้มปลา
ขนมบอก ถนนนางงาม

ร้านอาหาร เมืองสงขลา
คอฟฟี่ เคียงดาว จิบกาแฟ ชมวิว เมืองสงขลา
โรตี มาลีซ่า : อาหารเช้า สงขลา
อ้วน บะกุ๊ดเต๋ สงขลา เจ้าอร่อย

ร้านอาหารเกาะยอ
Good Mountain เกาะยอ
ตากอากาศ คาเฟ่ริมทะเลสาบ เกาะยอ

ร้านอาหาร สงขลา
แลผา คาเฟ่ @ Chestnut Hill Eco Resort

 

กด Subscribe รวมคลิปท่องเที่ยวช่อง YouTube ลุงเด้ง ป้าไก่ กินเที่ยวทั่วโลก ได้ที่นี่

 

กด Subscribe รวมคลิปท่องเที่ยวช่อง YouTube ลุงเด้ง ป้าไก่ กินเที่ยวทั่วโลก ได้ที่นี่
Leave a comment