fbpx

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง

01วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทอง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต รูปแบบขององค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนาได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย ผสมกับศิลปะพม่า ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง ตัวพระธาตุ ตั้งอยู่บนเชิงเนินปูด้วยอิฐลาดขึ้นไปยังยอดเนิน กว้างประมาณ 20 วา มีบันไดขนาบทั้งสองข้าง

วิหารหลวงอยู่ทางทิศใต้ขององค์พระธาตุ หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ลักษณะของวิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูทางเข้าสี่ด้าน ที่ประตูทางเข้าด้านหน้ามีปูนปั้นรูปสิงห์สองตัวตามแบบศิลปะพม่า เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังประดับลายปูนปั้นเป็นรูปนาคเกี่ยวกระหวัดกันแปดตัว หลังคาทรงจั่วซ้อนลดหลั่นสามชั้นตามแบบล้านนา ที่น่าสนใจคือ ตรงกลางสันหลังคาทำเป็นส่วนหางของนาคสองตัวเกี่ยวกระหวัดกันขึ้นไปเป็นสามชั้น เป็นศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากล้านช้างที่งดงามและหาดูได้ยากในปัจจุบัน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) (Wat Phra That Chae Haeng) - Spherical Image - RICOH THETA

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) (Wat Phra That Chae Haeng) - Spherical Image - RICOH THETA

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) (Wat Phra That Chae Haeng) - Spherical Image - RICOH THETA

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) (Wat Phra That Chae Haeng) - Spherical Image - RICOH THETA

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง (พระอารามหลวง) (Wat Phra That Chae Haeng) - Spherical Image - RICOH THETA


วัดพระธาตุแช่แห้ง การเดินทาง : หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร. 054-750247, 054-751169, 084-6171542
สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน โทร. 054-710216
Leave a comment