fbpx

เที่ยวเมืองน่าน : โบราณสถานวัดน้อย

เที่ยวเมืองน่าน : โบราณสถานวัดน้อย

วัดที่เล็กที่สุดในโลก "โบราณสถานวัดน้อย" ประดิษฐานอยู่ ณ ใต้ต้นโพธิ์หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน เป็นวัดที่เล็กมาอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ถ้าเราไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่เห็น สาเหตุที่สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็มีเรื่องเล่าว่า ...

wat_noi_03

ใน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และกราบบังคมทูลถึงจำนวนวัดทั้งหมดในน่านรวมได้ 500 วัด เมื่อเสด็จกลับน่านได้สั่งให้สำรวจจำนวนวัดทั้งหมดในเมืองน่านอีกครั้ง พบว่าวัดทั้งหมดในน่านมีเพียง 499 วัด นับจำนวนเกินไปหนึ่งวัดจึงได้ทรงโปรดให้ช่างสร้างวัดน้อยขึ้นที่โคนต้นโพธิ์หน้าวังของท่าน (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน ในปัจจุบัน) ตั้งชื่อว่า "วัดน้อย" แห่งนี้ขึ้นมาให้ครบตามจำนวน 500 วัด ตามที่กราบบังคมทูล

ด้วยรูปทรงของวัดน้อย เป็นวิหาร ก่ออิฐ ถือปูน กว้าง ๑.๙๘ เมตร ยาว ๒.๓๔ เมตร สูง ๓.๓๕ เมตร แบบศิลปะล้านนา สกุลช่างน่าน มีพระพุทธรูปและแผงพระพิมพ์ไม้ประดิษฐานอยู่ภายใน เชื่อว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

สัจจะต่อวาจา นั้นคือ จริงต่อวาจา นั่นก็คือคำพูดของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นการพูดด้วยปาก หรือการเขียน ตลอดจนการแสดงอาการที่เป็นการปฏิญาณต่อผู้อื่นก็ตาม เมื่อพูดออกไปแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้จริงตามที่พูด ว่ากันว่านี่คือสิ่งที่คนน่านยึดถือมาตลอด

wat_noi_07

วัดน้อยตั้งอยู่ใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองน่าน ต้องไม่ลืมถ่ายรูปกับซุ้มต้นลีลาวดีที่ขึ้นเรียงรายเป็นแถวยาวแผ่ขยายกิ่งก้านเหมือนอุโมงค์ต้นไม้ รับรองได้ภาพความประทับใจกลับบ้านแน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน โทร. 054-750247, 054-751169, 084-6171542
สถานีตำรวจท่องเที่ยวน่าน โทร. 054-710216

GPS : 18°46'35.7"N 100°46'16.6"E

รีวิว "อร่อยเมืองน่าน" The amazing journey blogging contest
ขอพลังโชเชียลช่วยกด " โหวต" เพื่อให้คะแนนให้ลุงเด้ง ป้าไก่ ได้ที่http://goo.gl/yKurdf
(กดโหวต แล้วตามด้วย กด OK เป็นอันจบขั้นตอน)
ขอได้รับความขอบคุณจาก ลุงเด้ง ป้าไก่
Leave a comment